I-COF Tablet (ไอ-ค็อฟ แท๊ปเลต)
I-COF Tablet (ไอ-ค็อฟ แท๊ปเลต)
ตัวยาสำคัญ:Carbocysteine 375 mg.
สรรพคุณทางยา:ละลายเสมหะ ทำให้เสมหะถูกขับออกง่าย บรรเทาอาการไอ ใช้ในโรคระบบทางเดินหายใจ ที่มีเสมหะมาก เหนียวข้น
วิธีใช้:ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร ถ้าอาการดีขึ้นควรลดเหลือครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
ขนาดบรรจุ:1 กล่อง บรรจุ 25 แผง แผงละ 10 เม็ด (บรรจุในแผงฟอยล์)